Du använder den gamla webbplatsen.
Gå till den nya versionen.

Betalkort

Betalkort

Information om betalkort som accepteras på ABC-stationerna

I ABC-kedjan accepteras de vanligaste betalkorten.

I kassorna i ABC-trafikbutikerna kan du använda följande betalningsmedel:

 • S-Banken-kort
 • Kontanter
 • De vanligaste bank- och kreditkorten (Visa, Visa Electron, MasterCard, Eurocard, Maestro, American Express)
 • S-gruppens företagskort S-Business

I betalterminalerna på ABC-automatstationerna kan du använda följande betalningsmedel:

 • På ABC-automatstationerna kan du betala med alla ovannämnda betalkort.
 • Med alla betalkort görs en täckningsreservering på önskat belopp i förväg. Vid tankautomaten ska du på skärmen välja önskat belopp som förauktoriseras genom en täckningsreservering. Den slutliga debiteringen för tankningen görs dock alltid utifrån det belopp du faktiskt tankade för.
 • Du kan inte använda utländska kreditkort med magnetremsa eller utan chip i automaterna.

Täckningsreservering

Betalkort förutsätter att alla betalningstransaktioner förauktoriseras. Det innebär att kunden först väljer önskat tankningsbelopp, varvid systemet förauktoriserar beloppet genom att göra en täckningsreservering på kontot. Om det slutliga tankningsbeloppet är mindre än det auktoriserade beloppet korrigerar automaten den gjorda förauktoriseringen omedelbart när du har tankat färdigt. På ditt konto blir endast en reservering kvar för det belopp som du faktiskt tankade för, och detta debiteras kontot inom ett par dagar.

Hur görs förauktoriseringen, dvs. täckningsreserveringen, i chipkortautomater?

Eftersom du alltid betalar innan du tankar i bränsleautomater ombes du alltid först välja ett belopp som förauktoriseras genom en täckningsreservering. Det innebär att det valda eurobeloppet reserveras för ditt köp på ditt konto i förväg. I automaterna används följande auktoriseringar med credit-kort (kreditkort) och debit-kort (betalkort):

 • På skärmen i automaten anges färdiga belopp, t.ex. 5 €, 10 €, 20 €, 60 €, 90 €, 120 € eller 200 €, som du kan välja mellan.
 • Du kan också välja ”annat belopp” och med knapparna ange önskat belopp som ska reserveras.
 • Om du vill ha tanken full skall du göra en reservering för minst 90 eller 120 euro.
 • När du har tankat färdigt skickar systemet information om det faktiska tankningsbeloppet till banken och banken återför den eventuella extra täckningsreserveringen till ditt konto.

Det blir inte kvar någon extra täckningsreservering på ditt konto och du behöver inte använda hela det belopp du har valt i förväg.

Om du till exempel gör en täckningsreservering för 60 euro och tankar för endast 55 euro, återför banken 5 euro från täckningsreserveringen. Det belopp som du faktiskt har tankat för debiteras ditt konto inom cirka två bankdagar. I detta exempel är debiteringen 55 euro.

Om det belopp som du har gjort en täckningsreservering för av någon orsak inte har återtagits från ditt kort automatiskt, ska du kontakta den aktuella ABC-stationen. 

På bränsle som säljs på ABC-stationernas tankningsområde betalas Tankningsbonus. På alla övriga produkter som köps inom ABC-kedjan får man Bonus. 

Betalning med S-Business-kort och köp till företag ger inte Bonus eller Tankningsbonus. På andelar som betalas med måltidsförmån ges inte Bonus.

Läs mer om
Tankningsbonus
S-Förmånskortet och Bonus
S-Business-kortet och dess förmåner
Säkerhetsanvisningar vid kortbetalning

S-Card – S-gruppen-hotellens stamkundskort för affärsresenärer

S-Card-måltidsförmånen kan användas som betalningsmedel i ABC-trafikbutikernas restauranger för att betala produkter. S-poäng kan inte användas som betalningsmedel och på motsvarande sätt ger köp med S-Card inte S-poäng.

Läs mer om S-Card-kortet och dess förmåner.

Karl Fazer crunchy black edition suklaapatukka Wienermunkki ja & kahvi S-Etukortilla 4,90 € (norm. 5,90 €) Kalkkuna-juustosämpylä 4,90 € Hot dog Salsiccia & 0,4l hanajuoma 5,90 € (norm. 8,50 €) Jättikerroshampurilainen 9,70 € (ateriana 12,90 €) Fazer pienet patukat 2 € 4 kpl Mynthon pastillit 2 € 2 kpl Taffel suolapähkinät 4 € 2 kpl Teho Sport palautusjuomat 3,50 € 2 kpl Wunderbaum ilmanraikastimet 3 € 2 kpl