Du använder den gamla webbplatsen.
Gå till den nya versionen.

Nyheter

29.1.2021

Information om betalning i ABC-mobil

Information om betalning i ABC-mobil

ABC-mobil tog i bruk stark autentisering den 11 januari 2021. Bankerna identifierar sina kunder på olika sätt. En del av bankerna använder riskbedömning, därvid autentiseras kunderna i regel inte vid betalning. Bankernas beredskap att identifiera kunden i anknytning till s.k. appbetalningar, såsom betalningar i ABC-mobil, varierar

Banken beslutar själv om identifiering av kunderna och om hur nödvändig den är. Den egna bankens kundtjänst hjälper vid frågor som anknyter till autentisering.

Stark autentisering förutsätter att bankens autentiseringsinstrument har tagits i bruk på telefonen.  Exempel på bankernas autentiseringsinstrument: S-Bankens S-mobil, Andelsbankens OP-mobilnyckel, Nordeas Kodapp och Danske Banks Danske ID.

Stark autentisering går vanligen till så här:

1. I ABC-mobil ska man efter det att betalningen godkänts agera enligt anvisningen i bankens autentiseringsfönster; man ska vanligen först ange sitt användarnamn i nätbanken.

2. Kunden ska återvända till ABC-mobil efter autentiseringen, eftersom den automatiska återgången till ABC-mobil som nätbutikerna använder inte finns här.

Bankspecifika tilläggsuppgifter.

Hos de flesta bankerna fungerar betalningarna normalt också efter det att den starka autentiseringen togs i bruk.

Tyvärr kan man tillsvidare inte betala med POP-bankens betalkort i ABC-mobil. POP-banken har meddelat, att man i vår åter kan betala med deras kort. POP-bankens betalkort fungerar normalt vid betalning i bränsleautomat. Mer information får du Du får POP-bankens kundtjänst. 

Man kan tillsvidare inte betala med Danske Banks betalkort i ABC-mobil. Danske Banks betalkort fungerar normalt vid betalning i bränsleautomat. Man kan begära mer information av Danske Banks kundtjänst.

 

Med vänlig hälsning,

ABC-stationerna